Integritetspolicy

ASAP Consulting and Trading AB anstränger sig för att skydda personlig integritet och för att agera i enlighet med gällande lagar om data - och person uppgiftsskydd. Denna person uppgiftspolicy är tänkt att skapa förståelse för vilken slags information vi samlar in och hur vi behandlar den.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

När du beställer ett arbete av ASAP så registreras du som kontaktperson för det företaget du företräder eller som privat person. Detta för att vi ska veta vem som har gjort beställningen i det fall vi behöver kontakta er angående en order och för att behålla spårbarheten i arbetet. Detsamma gäller då vi gör en beställning hos våra leverantörer, då kontaktuppgifter sparas om den person som handlägger vår beställning.

De uppgifter vi sparar är

Vi samlar och behandlar dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in personuppgifter för följande ändamål:

  • Namn
  • E-postadress
  • Fastighetsbeteckning samt personnummer, endast vid Grön Teknik och ROT arbete

Hur länge lagras personuppgifter?

ASAP lagrar endast dina personuppgifter så länge som nödvändigt för det syfte som uppgifterna samlades in för. Behandlingen av personuppgifterna utförs i vårt eget datorsystem.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan om det inte finns någon laglig skyldighet för sådan information. Som exempel vid ROT arbete.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst kontakta ASAP och begära:

  • Utdrag på vilka uppgifter vi har lagrade om dig
  • E-Rättelse av felaktiga personuppgifter
  • Radering av dina personuppgifter, om det överensstämmer med lagen att vid tidpunkt göra så.

Ändringar

Om det skulle bli en förändring av våra tjänster eller en förändring av förordningen av personuppgifter, kan detta leda till ändringar i informationen i detta meddelande. Därför uppmuntrar vi dig att återkommande gå igenom denna integritetspolicy för att få information hur vi behandlar din information.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller problem beträffande denna personuppgifts policy eller avseende eventuell behandlingen av dina personuppgifter ombeds du ställa dem till info@asap.se

Ändringar

Om det skulle bli en förändring av våra tjänster eller en ändring av förordningen om behandling av personuppgifter, kan detta leda till ändringar i informationen i detta meddelande. Om vi har din kontaktinformation kommer vi att göra dig medveten om dessa ändringar. Ansvarig för dina personuppgifter:

  • ASAP Consulting and Trading AB
  • Ängskavlevägen 28, 437 42 Lindome
  • Tel: 070 - 720 09 02